Stavby - Služby - Doprava

Špecializujeme sa taktiež na prenájom stavebných strojov vrátane personálu. V jej portfóliu sa nachádzajú rôzne stroje a prístroje používané na stavbách.

Po zaslaní záväznej objednávky a zaplatení zálohy môže byť stroj vyexpedovaný na konkrétnu stavbu. Záloha za prenájom sa mení v závislosti od veľkosti stroja a vyberá sa pre prípad, ak by na stroji vznikli drobné poškodenia (rozbité sklo, zrkadlo a pod.), ktoré sa dodatočne ťažko vymáhajú. Táto záloha sa vracia v plnej výške po kontrole a vrátení nepoškodeného stroja. Samotná cena za kratšie nájmy sa platí vopred, v prípade viacmesačného nájmu sa platí vždy na mesiac dopredu. Ceny sa líšia aj v závislosti od vopred dohodnutej dĺžky prenájmu. Sadzba sa stanovuje na základe dohody.

Podľa potrieb zákazníka možno stroje vybaviť rôznym pracovným náradím, napr. paletovými vidlami, niekoľkými typmi nakladacích lyžíc, žeriavovým hákom, prípadne pracovným košom.

Dodávka stroja od prvého telefonického kontaktu po jeho privezenie na miesto určenia sa pri stálych zákazníkoch obmedzuje na niekoľko hodín. Dopravu strojov zabezpečuje spoločnosť IKOZ.

Spoločnosť IKOZ, s.r.o., poskytuje služby v oblasti dopravy – nákladnými vozidlami, dodávkovými vozidlami a kamiónom:

  • Preprava sypkých materiálov, zeminy
  • Preprava štrkov a pieskov
  • Odvoz sute na skládky
  • Nákladná doprava pre potreby stavebníctva
  • Preprava stavebných strojov