Stavby - Služby - Doprava

Sídlo firmy

Konatelia spoločnosti

Jaroslav Vereš: jaro@ikoz.sk

Igor Kozel: igor@ikoz.sk

PREVÁDZKOVÝ MANAŽÉR pre spodné stavby

Ing. Dalibor Šterbinský:

 dalibor@ikoz.sk

0915 252 002

 

Projektový manažér pre energetické stavby:

Ján Vajs:  stavba@ikoz.sk

Majster pre úsek energetiky:

Ing. Jaroslav Gallovič

Dispečer dopravy:

Bc. Martin Bavoľár

Ekonomické oddelenie

 0918 252 522

Ing. Bianka Sielniková

Ing. Jana Jurková

Informácie 

IČO: 36 603 040
DIČ: 2022130616
IČ DPH: SK2022130616
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 4005245929/7500
IBAN: SK88 7500 0000 0040 0524 5929

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 17668/V

   Kontaktujte nás

contact-icon-comment

V prípade akýchkoľvek otázok prosím neváhajte použiť tento kontaktný formulár.