• Čierny Váh – rekonštrukcia olejového hospodárstva, výstavba vodárne s havarijnou požiarnou nádržou, požiarny vodovod v objekte PVE
 • Oprava trafojímok a armatúr kanalizačných prepojení v SE, a.s., EVO závod Vojany
 • Oprava izolácií káblových rozvodov na PVE Čierny Váh
 • Elektrárne Vojany – oprava podlahy olejového hospodárstva v EVO I.
 • Rekonštrukcia trafojímok Bešeňová, Ružín, Dobšiná, Šírava, Domaša
 • Silická Jablonica – elektromontážne práce (2015 – 2016)
 • Vajkovce – zriadenie nn siete (2015)
 • Krásnohorské Podhradie – elektromontážne práce NN zariadenia (2015)
 • Belža – rekonštrukcia a rozšírenie nn (2015)
 • Sobrance – NN a DP ul. Mieru, úprava – NN vzduch (2015)
 • Petrovany – NN vzduch (2015)
 • Svidník, úprava VN vedenia VN 471 (2014)
 • Bardejov, úprava VN 451-P 500/I-V/kábel (2014)
 • Paňovce II. – nová TS3, úprava NN a DP (2014)
 • Rešica – zriadenie TS pri školiacom stredisku (2014)
 • Gomboš – úprava DP a NN z TS2 (2014)
 • Košická Polianka – Ruskov, úprava VN vedenia č. 206 (2014)
 • Dojčenský ústav Košice MO VNP pre TS11 (2013-2014)
 • Úprava VN vedenia V236 a V263 Nižná Slaná – Dobšiná (2013-2014)
 • Kostoľany n. Hornádom – preložka trafostanice TS2, úprava NN a DP (2013-2014)
 • Ťahanovce – Oceliarska – rekonštrukcia pre TS 11(2013 – 2014)
 • Dobšíná – ES 110/22kV SO05 (2013)
 • ES Michalovce- rekonštrukcia ES 110/22 kV (2013)
 • Veľká Lomnica – zriadenie TS a úprava NN siete, I. etapa (2013)
 • Košice, Pri nemocnici – úprava NN siete (2013)
 • Košice ES Juh – úprava vedenia VN 325 (2013)
 • Košice, Šafránova záhrada – VN prípojka (2013)
 • Koš. Polianka – Ruskov, Rekonštrukcia VN 206 (2013)
 • Dobšiná – Nižná Slaná – Úprava VN vedenia V236 a V263 (2013)
 • OVT Lemešany – stavba distribučných transformátorov 22/0,4 kV a rekonštrukcia súvisiacich objektov (2012)
 • Haniska – rekonštrukcia a výstavba 3x2x110 kV vedení (2012)
 • Horný Smokovec – rekonštrukcia VN káblov pre ŽSR Meniareň (2012)
 • Košice, Južná trieda – zriadenie DTS a NN siete (2012)
 • Krásna Hôrka – HRAD, NN prípojka (zemné a stavebné práce) (2012)
 • Haniska – montáž stožiarov, SO 01 SO 02 (2012)
 • Košice, Hlavná ulica (zriadenie elektrického napájania pre aktivity mesta Košice) (2012)
 • Dolný Smokovec, II.a III. etapa VN, DLU (2012)
 • Turňa n/B – rekonštrukcia VN 223 (2011)
 • ES Košice Juh – prístupová cesta, výstavba (2011)
 • ES Košice Juh, stavebné úpravy (2011)
 • Posilňovacie vedenia VN – AUPARK (dodávka mat. elektromontážne práce, zemné práce (2011)
 • Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť, úprava 110 kV vedení, zemné práce (2011)
 • Elektrifikácia zahr. osady Geder, Košická Nová Ves (2011)
 • Bukovec – výstavba 2×110 kV vedenia (2011)
 • Prešov, Pod Wilec Hôrkou – preložka zosunutého stožiara (2011)
 • Lemešany, zaústenie 110 kV vední do ES Lemešany (2011)
 • Košice Mier I.etapa, výmena NN kábla (2011)
 • Košice, 2x110kV vedenie pre ES Košice IV (2010)
 • Zemné práce pri poruchách, menovitých opravách a prácach spojených s úpravou terénu (poruchy a OPEX stavby) (2010 – doposiaľ)
 • Svätuše – fotovoltaická elektráreň (2010)
 • ES 110/22 kV Košice IV – stavebné práce (2010)
 • Košice-Juh, ES 110/22 kV, rekonštrukcia rozvodne, prekládka káblových rozvodov (2010)
 • Lemešany – VVN č. 6306/6795, rekonštrukcia (2010)
 • Strážske – 2 x 110 kV, vedenie pre SSM a.s. (2009)
 • Vajkovce – Slnečná stráň – SO 04 preložka 22 kV vedenia, SO 05 22 kV kábel, SO 06I kV kábel (2009)
 • Prešov – SO 02, SO 02a, 22 kV káb. rozvody Sekčov, Kronospan (2008)
 • Lemešany – VVN č.6306/6795 – porucha – oprava 110kV vedenia – zosuv pôdy (2008)
 • Trebišov – priemyselný park 22 kV rozvody areálové (2008)
 • Čaňa – NN vzduch (2008)
 • Prešov – SO 02, SO 02a, 22 kV káblové rozvody Sekčov (2008)
 • Michalovce – IBV pri Hrádku NN, VN káblové rozvody, TS (2008)
 • Lorinčík – IBV Vyšný Lorinčík, VN, TS a NN kábel (2008)
 • Vyšný Klátov – rekonštrukcia VN pre TS1 – VN kábel (2008)
 • Košice-Barca – úprava 22 kV vedenia č. 268 (23 mrežových stožiarov) (2008)
 • Budimír – logistický park, VN prípojka (2008)
 • Košice-Pereš – letisko, Inžinierske siete pre priemyselný park, rekonštrukcia VN vedenia č.299, zemné a stavebné práce (34 mrež. stožiarov) (2008)
 • Elektrárne Vojany – oprava podlahy olejového hospodárstva v EVO I. (2008)
 • Belža – Elektromontážne práce – 05/2016
 • Dobšiná – Oprava murovanej trafostanice – 04/2016 – 05/2016
 • Moldava – NN vedenie – 05/2016
 • Moldava – Nová TS, VN vedenie – 03/2016 – 05/2016
 • Poliklinika – Elektromontážne práce – 05/2016
 • Rožňava – Elektromontážne práce – 02/2016 – 05/2016
 • Rožňava – Oprava murovanej trafostanice – 04/2016 – 05/2016
 • Mokrance – Elektromontážne práce – 04/2016
 • Mokrance – NN vzduch – 04/2016
 • Slanská Huta – Elektromontážne práce – 12/2015 – 04/2016
 • Vajkovce – Zriadenie NN siete – 04/2016
 • Krásnohorské Podhradie – Elektromontážne práce na NN – 10/2015 – 03/2016
 • Silická Jablonica – Elektromontážne práce na NN – 10/2015 – 03/2016
 • Barca – Elektromontážne práce na NN – 08/2015 – 12/2015
 • Krásna nad Hornádom – Elektromontážne práce na NN – 08/2015 – 12/2015
 • Vtáčkovce – Elektromontážne práce na NN – 10/2015 – 12/2015
 • Bardejovská – Elektromontážne práce, ochrana a úprava vedenia – 11/2015
 • Košice, Zelený dvor – Elektromontážne práce – 11/2015
 • Nandraž lesy na ÚS – Elektromontážne práce – 10/2015 – 11/2015
 • Rákoš, Baňa – Elektromontážne práce – 10/2015 – 11/2015
 • Rejdová – Elektromontážne práce – 05/2015 – 11/2015
 • Revúca – Oprava murovanej trafostanice – 06/2015 – 11/2015
 • Budimír – Elektromontážne práce – 06/2015 – 10/2015
 • Byster – Elektromontážne práce – 06/2015 – 10/2015
 • Čaňa – Elektromontážne práce – 06/2015 – 10/2015
 • Košice, Komenského – Elektromontážne práce na NN – 10/2015
 • Košice, Pri prachárni – Elektromontážne práce – 10/2015
 • Košické Oľšany – Elektromontážne práce – 06/2015 – 10/2015
 • Červený rak – Elektromontážne práce na NN – 09/2015
 • Košice, Hlavná – Montážne práce – 06/2015 – 07/2015

CA TRADE, s.r.o

 • Výstavba lokálnej distribučnej siete pre plyn v areáli VSS Košice (2013)
 • Výstavba lokálnej distribučnej siete Ždaňa (2015/2016)
 • Výstavba lokálnej distribučnej siete Skároš (2015/2016)

MČ Košice

 • Parkoviská Wurmova  ul., Čordákova ul., Janigová ul., výstavba

TEPEN, s.r.o.

 • Oprava sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 2613 Wurmova, rozvodu SVR910 Južná tr. – Vojvodská, Košice (2009)

Povodie Váhu, š.p., Piešťany

 • Rekonštrukcia odvodnenia koruny vtokových veží na vodnom diele Liptovská Mara