Stavby - Služby - Doprava

Kto sme

IKOZ, spol. s r. o., je obchodná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti energetického stavebníctva. Predmetom činnosti je komplexná realizácia stavieb. Spoločnosť vznikla v roku 2006 a počas svojej existencie si vybudovala stabilné a rešpektované postavenie na trhu, o čom svedčí aj ocenenie zo strany spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s, ktoré bolo udelené len TOP spoľahlivým dodávateľom.

Cieľom organizácie je rozširovať podnikateľské aktivity v oblasti svojej hlavnej pôsobnosti:

  • montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  • výstavba a rekonštrukcia energetických a optických sietí,
  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
  • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení,
  • projektovanie a konštruovanie vyhradených a nevyhradených technických zariadení elektrických.

Politika Integrovaného Manažérskeho Systému je vrcholným dokumentom, ktorým sa zaväzujeme radiť pri svojej činnosti a rozvoji svojich podnikateľských aktivít. Kladieme si za cieľ viesť našu organizáciu k trvalému rozvoju. Vrcholový manažment sa zaväzuje zabezpečiť všetky potrebné zdroje (finančné, technické, ľudské a iné) na činnosť organizácie a jej trvalé zlepšovanie.

01. Riadenie kvality

Zaviazali sme sa k plneniu požiadaviek zákazníka a všetkých zainteresovaných strán dodržiavaním legislatívnych požiadaviek kladených na produkt vrátane trvalého zlepšovania jeho kvality.

02. Bezpečnosť

Jedným z cieľov našej spoločnosti je neustále zvyšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci našich zamestnancov ako aj dodávateľov prác na všetkých našich pracoviskách.

03. Environmentálne manažérstvo

Naša spoločnosť kladie dôraz na šetrenie životného prostredia úsporou surovín a energií, zvyšovaním povedomia zamestnancov a zainteresovaných strán v oblasti životného prostredia a taktiež správnym zaobchádzaním s odpadovým materiálom.

Celé znenie dokumentu
Celé znenie dokumentu

História spoločnosti

2015

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. udelila našej spoločnosti ocenenie “Spoľahlivý dodávateľ” za rok 2015

2015

2013

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. udelila našej spoločnosti ocenenie “Spoľahlivý dodávateľ” za rok 2013

2013

2010

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. udelila našej spoločnosti ocenenie “Spoľahlivý dodávateľ” za rok 2010

2010

2009

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. udelila našej spoločnosti ocenenie “Spoľahlivý dodávateľ” za rok 2009

2009

2006

Vznik spoločnosti