Stavby - Služby - Doprava

Certifikáty

Trvalé zlepšovanie úrovne kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spoločnosť deklaruje implementovaným integrovaným systémom manažérstva podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18 001:2009.

Ocenenia

 Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. na základe hodnotenia kvality vykonaných prác udelila našej spoločnosti ocenenie Spoľahlivý dodávateľ, v rokoch 2009, 2010, 2013 a 2015.

2015
2015
2013
2013
2010
2010
2009
2009